วัฒนธรรมของ บริษัท

ค่านิยมหลักขององค์กร: ลูกค้าเป็นศูนย์กลางความสามัคคีและความร่วมมือซื่อสัตย์และเชื่อถือได้เป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์นวัตกรรมความเพียร

ภารกิจขององค์กร: การแสดงระดับเฟิร์สคลาสจ่ายเพื่อน P Plus

ปรัชญาองค์กร: คุณภาพของการอยู่รอดเพื่อความน่าเชื่อถือของตลาดวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเพื่อจัดการให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ขององค์กร: กลายเป็นลูกค้าธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดองค์กรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดองค์กรที่เหนียวแน่นที่สุด