กรณีวิศวกรรม

1

หอสื่อสารทางไกล

2

Heilongjiang 80m วิทยุและหอคอย televison

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV สายส่ง

4

Fujian Meizhou Bay 500kV สายส่ง

5

Ximeng ~ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 1000kV มณฑลซานตง